1401\07\22 20:33:38


سالی سخت برای خورد و خوراک دانشجویان؛ ناهار فقط 6 هزار تومان

خبرآنلاین/ رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم می‌گوید: وضعیت موجود در جامعه را می‌دانید که به چه صورتی است. یک ساندویچ، چقدر برای شما تمام می‌شود؟ شما را با سه هزار تومان برای صبحانه به هیچ رستورانی نمی‌برند اما ما قرار است برای صبحانه فقط سه هزار تومان، برای ناهار ۶ هزار تومان و برای شام چهار هزار تومان از دانشجو بگیریم.

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم می‌گوید: وضعیت موجود در جامعه را می‌دانید که به چه صورتی است. یک ساندویچ، چقدر برای شما تمام می‌شود؟ شما را با سه هزار تومان برای صبحانه به هیچ رستورانی نمی‌برند اما ما قرار است برای صبحانه فقط سه هزار تومان، برای ناهار ۶ هزار تومان و برای شام چهار هزار تومان از دانشجو بگیریم.
بازنشر از : آخرین خبر