مهران محمدی امین

1401\10\12 13:28:17


سخنگوی دولت: ادامه مسیر قبلی به تورم‌های ۱۰۰ درصدی منجر می‌شد

پایگاه اطلاع رسانی دولت/ سخنگوی دولت با بیان اینکه میانگین تورم چهار سال منتهی به آغاز‌به‌کار دولت، از میانگین تورم یکصد سال اخیر بیشتر است، گفت: ادامه مسیر قبلی به تورم‌های ۱۰۰ درصدی منجر می‌شد. .

پایگاه اطلاع رسانی دولت/ سخنگوی دولت با بیان اینکه میانگین تورم چهار سال منتهی به آغاز‌به‌کار دولت، از میانگین تورم یکصد سال اخیر بیشتر است، گفت: ادامه مسیر قبلی به تورم‌های ۱۰۰ درصدی منجر می‌شد..

.


بازنشر از : آخرین خبر