1401\08\30 20:50:20


سقوط ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

خبرگزاری بازار/  شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اکثر کشورهای اروپایی امروز سیر نزولی در پیش گرفتند. شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی امروز دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ معاملات خود را با سیر نزولی آغاز کردند.

خبرگزاری بازار/  شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اکثر کشورهای اروپایی امروز سیر نزولی در پیش گرفتند.شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی امروز دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ معاملات خود را با سیر نزولی آغاز کردند.در این راستا، شاخص «یورو استوکس ۶۰۰» با ۰.۳۸ درصد کاهش ارزش در سطح ۴۳۲ واحد قرار گرفت.شاخص‌ «دکس ۴۰» بورس آلمان با ۰.۱۷ درصد افت به ۱۴,۴۰۸ واحد و شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن با ۰.۱۹ درصد نزول به ۷,۳۷۱ واحد رسیدند.همچنین شاخص «کک ۴۰» بورس فرانسه با ۰.۱۹ درصد ریزش به ۶,۶۳۲ واحد و شاخص «ایبکس ۳۵» بورس اسپانیا با ۰.۱ درصد کاهش به ۸,۱۲۰ واحد افت کردند.شاخص «ام‌آی‌بی ۳۰» بازار بورس ایتالیا هم با ۰.۵۸ درصد سقوط به ۲۴,۵۳۱ واحد نزول کرد.نرخ برابری دلار/ یورو نیز در سطح ۱.۰۲۷۰ واحد قرار دارد.
بازنشر از : آخرین خبر