سهمیه بنزین خرداد امشب واریز می شود بنزین سهمیه بنزین سهمیه بندی بنزین ۶۰ لیتر سهمیه بنزین خرداد خودروهای شخصی بد

1402\02\31 15:56:51


سهمیه بنزین خرداد امشب واریز می شود

۶۰ لیتر سهمیه بنزین خرداد خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، ساعت صفر بامداد (یکم خرداد) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.

در آغازسومین ماه بهار ۱۴۰۲ امشب ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ماهانه به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز خواهد شد، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز می‌شود.


بازنشر از : مهر

بنزین

سهمیه بنزین

سهمیه بندی بنزین

۶۰ لیتر سهمیه بنزین خرداد خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، ساعت صفر بامداد (یکم خرداد) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.


قفسه فلزی - قفسه انبار