1401\07\22 13:15:04


سهم آب آشامیدنی تهران از ذخایر سد‌ها کاهش می‌یابد

صدا و سیما/ مدیردفتر تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه به دلیل کاهش بارندگی و ذخایر سد‌های تهران سهم تامین آب آشامیدنی تهران از این منابع ۲۵ درصد کاهش می‌یابد، گفت: با تغییر اقلیم و نوع بارش از برف به باران و البته افزایش جمعیت میزان ذخایر سد‌ها نیز کاهش یافته است. .

صدا و سیما/ مدیردفتر تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه به دلیل کاهش بارندگی و ذخایر سد‌های تهران سهم تامین آب آشامیدنی تهران از این منابع ۲۵ درصد کاهش می‌یابد، گفت: با تغییر اقلیم و نوع بارش از برف به باران و البته افزایش جمعیت میزان ذخایر سد‌ها نیز کاهش یافته است.
بازنشر از : آخرین خبر