1401\07\22 13:15:06


سهم صنعت از تسهیلات بانکی چقدر است؟

ایسنا/ بخش صنعت و معدن در یک ماهه امسال در جایگاه دوم بیشترین دریافت کننده تسهیلات بانکی قرار دارد و سهم ۳۳. ۸ درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است.

بخش صنعت و معدن در یک ماهه امسال در جایگاه دوم بیشترین دریافت کننده تسهیلات بانکی قرار دارد و سهم ۳۳.۸ درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در فروردین امسال در مجموع بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده است.در این میان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل ۴۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌ مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در ماه اول امسال ۳۳.۸ درصد بوده است.این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در در ماه نخست امسال حدود ۱۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده که ۳۰.۱ سهم آن از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های یاد شده ۸.۷ درصد بوده است.در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در یک ماهه امسال سهم ۳۹.۶ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل ۵۶ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان بوده است.بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب بخش مسکن و کشاورزی ۶.۱ و ۳.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. همچنین تسهیلات پرداختی به دو بخش مسکن و کشاورزی به ترتیب معادل ۸۶۷۰ و ۵۱۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
بازنشر از : آخرین خبر