1401\06\07 23:13:17


سوال میلیارد دلاری اقتصاد جهان!

اکو ایران/ مقامات بلندپایه و سیاست گذاران پولی هشدار داده‌اند که بانک‌های مرکزی با چشم انداز اقتصادی چالش برانگیزتری نسبت به دهه‌های گذشته روبرو هستند و ریشه‌کن کردن تورم بالا برای آنها سخت‌تر خواهد بود. در سخنرانی هفته گذشته گردهمایی سالانه بانک‌های مرکزی در جکسون هول وایومینگ، بسیاری از مقامات بانک‌های مرکزی جهان اذعان کردند که اقتصاد جهانی در حال ورود به دورانی جدید و سخت‌ است.

مقامات بلندپایه و سیاست گذاران پولی هشدار داده‌اند که بانک‌های مرکزی با چشم انداز اقتصادی چالش برانگیزتری نسبت به دهه‌های گذشته روبرو هستند و ریشه‌کن کردن تورم بالا برای آنها سخت‌تر خواهد بود.در سخنرانی هفته گذشته گردهمایی سالانه بانک‌های مرکزی در جکسون هول وایومینگ، بسیاری از مقامات بانک‌های مرکزی جهان اذعان کردند که اقتصاد جهانی در حال ورود به دورانی جدید و سخت‌ است.بزرگترین چالش پیش‌روی اقتصاد جهانی در حال حاضر چیست و آیا قابل کنترل است؟
بازنشر از : آخرین خبر