مهران محمدی امین

1401\10\14 01:51:51


سیف خطاب به فرزین: اگر ما توانستیم با این شیوه دلار را کنترل کنیم، شما هم می‌توانید!

اقتصاد آنلاین/ در روزهای گذشته و پس از انتصاب فرزین در سمت ریاست کلی بانک مرکزی، انتقادات از سیاست ارزی جدید یعنی تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اوج گرفته است. بسیاری با اشاره به تجارب پیشین معتقدند آزموده را آزمودن خطاست و نسبت به تکرار نتایج زیان‌بار قبلی هشدار می‌دهند.

اقتصاد آنلاین/ در روزهای گذشته و پس از انتصاب فرزین در سمت ریاست کلی بانک مرکزی، انتقادات از سیاست ارزی جدید یعنی تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اوج گرفته است.بسیاری با اشاره به تجارب پیشین معتقدند آزموده را آزمودن خطاست و نسبت به تکرار نتایج زیان‌بار قبلی هشدار می‌دهند. ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی هم با حضور در یک برنامه تلویزیونی از تجربه دوره مسئولیت خود و مخصوصا فرایند تصویب و تحمیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور گفت و توصیه‌هایی به محمدرضا فرزین داشت.هر چند با توجه به عملکرد ضعیف سیف در دوره ریاست کلی بانک مرکزی، برخی این موارد را بیشتر انتقال تجربه بی‌مدیریتی دانستند تا تجارب مدیریتی، اما مرور گزیده‌هایی از این گفتگو، نکات جالب و مهمی را آشکار می‌کند..

.


بازنشر از : آخرین خبر