مهران محمدی امین

ایران اکونومیست/ برخی شنیده ها از تشکیل پرونده اختلاس بزرگ بازار سهام در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی خبر می دهد. پرونده‌ای که بنا به برخی شنیده‌ها، میزان تخلفات آن از دو

1401\08\07 19:55:16


شنیده‌هایی از پرونده اختلاس بزرگ بورس در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی

ایران اکونومیست/ برخی شنیده ها از تشکیل پرونده اختلاس بزرگ بازار سهام در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی خبر می دهد. پرونده‌ای که بنا به برخی شنیده‌ها، میزان تخلفات آن از دو هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.

ایران اکونومیست/ برخی شنیده ها از تشکیل پرونده اختلاس بزرگ بازار سهام در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی خبر می دهد.پرونده‌ای که بنا به برخی شنیده‌ها، میزان تخلفات آن از دو هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.

این پرونده که مربوط به یک کارگزاری مطرح بورس است، به لحاظ مالی ابعاد پیچیده‌ای دارد. نکته قابل توجه این بوده که نهادهای ناظر متوجه اتفاقات نشده‌اند و مشتریان کارگزاری متوجه وقوع تخلفات شده و مراتب را به نهادهای ناظر اطلاع داده‌اند.. .


بازنشر از : آخرین خبر