صادرات ذغال فشرده آزاد شد صادرات غیرنفتی گمرک ایران وزارت صنعت معدن و تجارت طبق ابلاغ گمرک ایران، صادرات ذغال قال

1401\11\09 17:09:46


صادرات ذغال فشرده آزاد شد

طبق ابلاغ گمرک ایران، صادرات ذغال قالبی فشرده از آخال کشاورزی، بدون تعیین ماهیت بلامانع است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای اعلام کرد که طبق ابلاغیه وزارت صمت، صادرات ذغال قالبی فشرده از آخال کشاورزی، بدون تعیین ماهیت بلامانع است.

در این بخشنامه آمده است: پیرو ابلاغ نامه شماره ۶۰/۶۱۸۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت (شناسه ۵۹۰۵۴۰۷) در خصوص شرایط صادرات ذغال قالبی به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۱۷۴۷۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۱۱۶۷۳۳۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد مطابق مفاد نامه های موصوف تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم از طریق سازمان ملی استاندارد ایران صادرات ذغال قالبی فشرده (از آخال و پسماند محصولات کشاورزی) صرفاً توسط واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید ذغال فشرده حاصل از آخال و پسماند محصولات کشاورزی بدون تعیین ماهیت و بارعایت سایر قوانین مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است.


بازنشر از : مهر

صادرات غیرنفتی

گمرک ایران

وزارت صنعت معدن و تجارت

طبق ابلاغ گمرک ایران، صادرات ذغال قالبی فشرده از آخال کشاورزی، بدون تعیین ماهیت بلامانع است.