مهران محمدی امین

صدا و سیما/ میزان تولید عسل در استان اردبیل امسال ۹ هزار تن است که ۹ برابر میزان مصرف این محصول در استان است. استان اردبیل با داشتن شرایط جوی مساعد،وجود مراتع وسیع با گونه های مخت

1401\08\30 15:07:11


صادرات ۸۵ درصد محصول تولیدی عسل سبلان

صدا و سیما/ میزان تولید عسل در استان اردبیل امسال ۹ هزار تن است که ۹ برابر میزان مصرف این محصول در استان است. استان اردبیل با داشتن شرایط جوی مساعد،وجود مراتع وسیع با گونه های مختلف گیاهی و البته زنبورداران با تجربه، یکی از قطب های تولید عسل درکشور به شمار می آید.

صدا و سیما/ میزان تولید عسل در استان اردبیل امسال ۹ هزار تن است که ۹ برابر میزان مصرف این محصول در استان است.استان اردبیل با داشتن شرایط جوی مساعد،وجود مراتع وسیع با گونه های مختلف گیاهی و البته زنبورداران با تجربه، یکی از قطب های تولید عسل درکشور به شمار می آید. .

.


بازنشر از : آخرین خبر