مهران محمدی امین

1401\08\23 15:49:58


صالح آبادی: بانک مرکزی دستوری درباره پرداخت نشدن تسهیلات نداده است

برنا/ رییس کل بانک مرکزی گفت: ایرادات رییس کمیته فقهی بانک مرکزی حل شده، البته ایراد نبود یک ابهامی را مطرح کرده بودند که این ابهامات رفع شد.  بانک ها موظف هستند تسهیلات را به مردم طبق مقرررات پرداخت کنند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: ایرادات رییس کمیته فقهی بانک مرکزی حل شده، البته ایراد نبود یک ابهامی را مطرح کرده بودند که این ابهامات رفع شد. بانک ها موظف هستند تسهیلات را به مردم طبق مقرررات پرداخت کنند. دستوری مبتی بر عدم ارائه تسهیلات به بانک ها داده نشده است..

.


بازنشر از : آخرین خبر