1401\07\13 16:52:02


عرضه نهاده‌های دامی با قیمت توافقی

ایسنا/ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از عرضه نهاده‌های دامی با قیمت توافقی و کمتر از قیمت اعلامی خبر داد. محسن شیراوند اخیرا از عرضه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه با قیمت توافقی و پایین‌تر از قیمت اعلامی خبر داده و اعلام کرده که وارد کنندگان برای این موضوع نیاز به هیچ‌گونه مجوز دیگری ندارند.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از عرضه نهاده‌های دامی با قیمت توافقی و کمتر از قیمت اعلامی خبر داد.محسن شیراوند اخیرا از عرضه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه با قیمت توافقی و پایین‌تر از قیمت اعلامی خبر داده و اعلام کرده که وارد کنندگان برای این موضوع نیاز به هیچ‌گونه مجوز دیگری ندارند.آنطور که وزارت جهادکشاورزی گزارش داده سرپرست معاونت توسعه بازرگانی این وزراتخانه می‌گوید وزارت جهاد کشاورزی برای این که مداخله در بازار و تجارت را کاهش دهد و به حداقل برساند و بخش خصوصی بتواند براساس مکانیزم‌های بازار عمل کند، افزایش و کاهش قیمت نهاده‌ها در بازار را ذیل سقف قیمتی برای خریدار و فروشنده آزاد کرده و برای این منظور نیاز به هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.
بازنشر از : آخرین خبر