فقط تورم تهران کمتر از ۵۰ درصد بود؛ اجاره خانه ۳۸.۹درصد زیاد شد! اقتصاد آنلاین/مرکز آمار دیروز جزئیات جدیدی از تورم فروردین ۱۴۰۲ را بر اساس سال پایه جدید یعنی ۱۴۰۰ منتشر کرد. این

1402\02\31 14:23:09


فقط تورم تهران کمتر از ۵۰ درصد بود؛ اجاره خانه ۳۸.۹درصد زیاد شد!

اقتصاد آنلاین/مرکز آمار دیروز جزئیات جدیدی از تورم فروردین ۱۴۰۲ را بر اساس سال پایه جدید یعنی ۱۴۰۰ منتشر کرد. این آمار حاوی نکات نگران‌کننده‌ای از وضعیت تورم در استان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است.

اقتصاد آنلاین/مرکز آمار دیروز جزئیات جدیدی از تورم فروردین ۱۴۰۲ را بر اساس سال پایه جدید یعنی ۱۴۰۰ منتشر کرد.

این آمار حاوی نکات نگران‌کننده‌ای از وضعیت تورم در استان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. یکی از جالب‌ترین نکات آمار جدید این بود که تورم اجاره باعث کاهش تورم نقطه به نقطه کل شده و در صورتی که اجاره لحاظ نشود، تورم نقطه به نقطه به میزان ۸واحد درصد افزایش پیدا می‌کند.


بازنشر از : آخرین خبر

اقتصاد آنلاین/مرکز آمار دیروز جزئیات جدیدی از تورم فروردین ۱۴۰۲ را بر اساس سال پایه جدید یعنی ۱۴۰۰ منتشر کرد. این آمار حاوی نکات نگران‌کننده‌ای از وضعیت تورم در استان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است.


برق و روشنایی لاله زار