مهران محمدی امین

1401\06\16 22:33:07


فولاد مبارکه خصوصی است یا دولتی؟

اکو ایران/ یک سوال مهم در پی اتفاقات پیش آمده برای فولاد مبارکه این است که آیا این شرکت خصوصی است یا دولتی؟ اگر خصوصی است چرا طبق فرامین دولت ها عمل می کند؟ اگر دولتی است چرا ادعای اداره مستقل دارد؟حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این سوال پاسخ می دهد. .

یک سوال مهم در پی اتفاقات پیش آمده برای فولاد مبارکه این است که آیا این شرکت خصوصی است یا دولتی؟ اگر خصوصی است چرا طبق فرامین دولت ها عمل می کند؟ اگر دولتی است چرا ادعای اداره مستقل دارد؟حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این سوال پاسخ می دهد..

.


بازنشر از : آخرین خبر