1401\08\30 17:52:09


قطر و چین قرارداد 27 ساله ال‌ان‌جی امضا کردند

فارس/ قطر و چین یک قرارداد 27 ساله برای خرید و فروش گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) امضا کردند. به گزارش رویترز، سعد الکعبی، رئیس «قطر انرژی» گفت، شرکتش یک قرارداد 27 ساله خرید و فروش با شرکت سینوپک چین امضا کرده است که بلندمدت ترین قرارداد در تاریخ قراردادهای گاز طبیعی مایع (ال ان جی) است.

قطر و چین یک قرارداد 27 ساله برای خرید و فروش گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) امضا کردند.به گزارش رویترز، سعد الکعبی، رئیس «قطر انرژی» گفت، شرکتش یک قرارداد 27 ساله خرید و فروش با شرکت سینوپک چین امضا کرده است که بلندمدت ترین قرارداد در تاریخ قراردادهای گاز طبیعی مایع (ال ان جی) است.
بازنشر از : آخرین خبر