مهران محمدی امین

1401\10\12 14:37:58


قیمت پایه ارزی گندم، ذرت و انواع روغن خام اعلام شد

وزارت جهاد کشاورزی قیمت پایه ارزی وارداتی گندم، ذرت، جو، کنجاله، دانه سویا و کلزا و انواع روغن خام سویا، آفتابگردان، کلزا و پالم را اعلام کرد.

بنا بر این گزارش ماکان صداقت، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به شهرام آذین، سرپرست دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قیمت پایه ارزی کالای اساسی شامل گندم، نهادهای دامی شامل، ذرت، جو و انواع کنجاله، دانه‌های روغنی سویا و کلزا و انواع روغن خام وارداتی را به شرح زیر اعلام کرد.

شرح کالا سقف قیمتی (یورو / تن) قیمت گندم گندم شمال ۳۶۵ یورو / تن گندم جنوب (آلمان) ۳۹۰ یورو / تن گندم جنوب (سایر مبادی) ۳۸۷ یورو / تن قیمت ذرت ذرت شمال ۳۵۰ یورو / تن ذرت جنوب (برزیل) ۳۶۰ یورو / تن ذرت جنوب (سایر مبادی) ۳۷۱ یورو / تن قیمت جو جو شمال ۳۲۵ یورو / تن جو جنوب ۳۷۰ یورو / تن دانه سویا جنوب (برزیل) ۶۵۰ یورو / تن دانه سویا جنوب (آرژانتین) ۶۶۳ یورو / تن دانه سویا کانادا ۶۴۰ یورو / تن دانه سویا آمریکا ۶۴۰ یورو / تن دانه کلزا شمال ۶۳۰ یورو / تن دانه کلزا جنوب (استرالیا) ۷۲۰ یورو / تن دانه کلزا جنوب (کانادا) ۷۰۵ یورو / تن دانه کلزا جنوب (اروپا) ۶۳۰ یورو / تن قیمت کنجاله کنجاله سویا جنوب (برزیل) ۶۳۰ یورو / تن کنجاله سویا جنوب (آرژانتین) ۵۹۰ یورو / تن کنجاله کلزا جنوب ۴۰۵ یورو / تن کنجاله پنبه شمال ۳۱۵ یورو / تن کنجاله گلرنگ شمال ۲۵۰ یورو / تن قیمت روغن خام روغن آفتابگردان شمال ۱۳۰۰ یورو / تن روغن آفتابگردان جنوب ۱۳۳۰ یورو / تن روغن سویا شمال ۱۲۹۵ یورو / تن روغن سویا جنوب ۱۳۰۵ یورو / تن روغن پالم روغن پالم مالزی ۱۰۲۰ یورو / تن روغن پالم اندونزی ۱۰۰۰ یورو / تن روغن کلزای شمال ۱۳۰۰ یورو / تن. .


بازنشر از : مهر

وزارت جهاد کشاورزی

گندم

کنجاله سویا

کنجاله کلزا