1401\05\29 10:42:23


قیمت گوشت قرمز؛ امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۱. کف دست گوسفندی ۱۳۹,۰۰۰ تومان

قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود. قیمت گوشت گوسفندی نوع گوشت گوسفندی قیمت هر کیلوگرم راسته گوسفندی با استخوان ۱۳۰,۰۰۰ تومان راسته گوسفندی بدون استخوان ۱۷۹,۰۰۰ تومان ران پاک کرده گوسفندی با استخوان ۱۴۰,۰۰۰ تومان ران و راسته گوسفندی بدون قلوه گاه ۱۴۰,۰۰۰ تومان کف دست گوسفندی با ماهیچه ۱۳۹,۰۰۰ تومان قلوه گاه گوسفندی بی استخوان ۸۷,۵۰۰ تومان گردن گوسفندی ۱۱۱,۰۰۰ تومان ماهیچه گوسفندی ۱۶۳,۰۰۰ تومان گوسفندی – نیمه شقه ران ۱۲۵,۰۰۰ تومان سردست گوسفندی ۱۲۰,۰۰۰ تومان گوسفندی – شقه ۱۱۶,۹۰۰ تومان قیمت گوشت گوساله نوع گوشت گوساله قیمت هر کیلوگرم راسته گوساله ۱۴۰,۰۰۰ تومان ران گوساله پاک کرده ۱۳۹,۰۰۰ تومان گوساله دمبالیچه ۹۸,۰۰۰ تومان سردست گوساله ۱۳۸,۰۰۰ تومان قلوه گاه گوساله ۹۸,۰۰۰ تومان گردن گوساله ۱۲۹,۰۰۰ تومان قلم گوساله ۱۰,۵۰۰ تومان ماهیچه گوساله ۱۳۹,۰۰۰ تومان فیله پاک کرده گوساله ۱۹۰,۰۰۰ تومان چرخکره مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۲۰,۰۰۰ تومان مخلوط گوساله بدون استخوان (لخم) ۱۲۷,۰۰۰ تومان
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     قیمت گوشت     گوشت قرمز     بازار تهران     قیمت خرده فروشی