مهران محمدی امین

قیمت گوشت گوشت قرمز بازار تهران قیمت خرده فروشی قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله ا

1401\06\07 13:00:12


قیمت گوشت قرمز؛ امروز ۷ شهریور ۱۴۰۱. شقه گوسفندی ۱۴۹,۹۰۰ تومان

قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز دوشنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۱ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز دوشنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود.

قیمت گوشت گوسفندی نوع گوشت گوسفندی قیمت هر کیلوگرم آبگوشتی ۱۱۸,۲۰۰ تومان خورشتی گوسفندی ۲۸۳,۵۰۰ تومان ران گوسفندی ۱۸۹,۰۰۰ تومان گردن گوسفندی ۱۵۲,۶۰۰ تومان شقه گوسفندی ۱۴۹,۹۰۰ تومان راسته مغز گوسفندی ۲۹۵,۰۰۰ تومان سردست گوسفندی ۱۴۹,۰۰۰ تومان راسته با استخوان گوسفندی ۱۸۳,۶۰۰ تومان سرسینه گوسفندی ۶۵,۰۰۰ تومان قلم گوسفندی ۴۹,۰۰۰ تومان قلوه‌گاه گوسفندی ۱۴۰,۰۰۰ تومان ماهیچه گوسفندی ۲۰۵,۲۰۰ تومان کف دست گوسفندی ۱۸۵,۰۰۰ تومان قیمت گوشت گوساله نوع گوشت گوساله قیمت هر کیلوگرم ران گوساله ۲۲۷,۵۵۰ تومان سردست گوساله ۲۱۲,۰۰۰ تومان فیله گوساله ۴۲۱,۲۰۰ تومان خورشتی گوساله ۲۳۲,۵۵۰ تومان راسته گوساله ۳۰۲,۴۰۰ تومان قلوه‌گاه گوساله ۱۸۵,۰۰۰ تومان قلم گوساله ۹,۹۰۰ تومان ماهیچه گوساله ۲۲۸,۵۵۰ تومان. .


بازنشر از : مهر

قیمت گوشت

گوشت قرمز

بازار تهران

قیمت خرده فروشی