1401\05\29 11:32:58


لیگ بمب اتمی با ۹ عضو خطرناک

اکو ایران/ بمب اتم خطرناک‌ترین سلاحی است که بشریت به آن دست پیدا کرده و تا کنون فقط از سوی آمریکا در جنگ جهانی دوم استفاده شده‌است. اما کدام کشورها از بمب اتم برخوردارند و پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی تا چه اندازه به کاهش تولید این سلاح کمک کرده‌است؟ .

بمب اتم خطرناک‌ترین سلاحی است که بشریت به آن دست پیدا کرده و تا کنون فقط از سوی آمریکا در جنگ جهانی دوم استفاده شده‌است.اما کدام کشورها از بمب اتم برخوردارند و پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی تا چه اندازه به کاهش تولید این سلاح کمک کرده‌است؟
بازنشر از : آخرین خبر