1401\08\07 19:55:14


ماجرای اعطای وام یک میلیارد و ۷۰۰ میلیونی به پزشکان چیست ؟

خبرآنلاین/ طرح «همراه سلامت» بانک توسعه تعاون برای نوسازی پزشکان و متخصصان تبیین شده است. بنابراین افرادی که در مشاغل پزشکی فعال هستند امکان بهره مندی از این وام ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی را دارند.

طرح «همراه سلامت» بانک توسعه تعاون برای نوسازی پزشکان و متخصصان تبیین شده است. بنابراین افرادی که در مشاغل پزشکی فعال هستند امکان بهره مندی از این وام ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی را دارند.
بازنشر از : آخرین خبر