1401\11\25 15:25:08


مافیای عجیب کارشناسی در برخی بانک‌ها و تشکیلات دولتی

میزان/ برخی بانک‌ها و سازمان‌ها تشکیلات قارچ‌گونه کارشناسی راه‌اندازی کرده‌اند که به کام عده‌ای خاص شده است. پیامدهای بی‌ضابطه برخی از رفتار خاص این است که حتی افراد دیپلمه کارشناس شده‌اند.

میزان/ برخی بانک‌ها و سازمان‌ها تشکیلات قارچ‌گونه کارشناسی راه‌اندازی کرده‌اند که به کام عده‌ای خاص شده است.پیامدهای بی‌ضابطه برخی از رفتار خاص این است که حتی افراد دیپلمه کارشناس شده‌اند.عوامل اجرا که دون‌پایه هم هستند بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کارشناسی را حق خود می‌دانند.کارشناسان در این تشکیلات بیشتر نقض ملا بنویس را دارند.
بازنشر از : آخرین خبر