مهران محمدی امین

1402\11\07 04:07:08


مالیاتی که موسسات کنکور می‌دهند کمتر از ۶ کارمند است!

صدا و سیما/ بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، برای موسساتِ کنکوری تاکنون ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مالیاتِ قطعی تشخیص داده شده است. طبق قوانینِ بودجه، از سال ۱۴۰۰ تاکنون معافیت مالیاتی این موسسات لغو شده است.

صدا و سیما/ بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، برای موسساتِ کنکوری تاکنون ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مالیاتِ قطعی تشخیص داده شده است.

طبق قوانینِ بودجه، از سال ۱۴۰۰ تاکنون معافیت مالیاتی این موسسات لغو شده است.. .


بازنشر از : آخرین خبر