مهران محمدی امین

1401\12\09 23:58:12


مالیات نخی سیگار این بار تصویب شد

ایسنا/ مالیات نخی برای سیگار در سال ۱۴۰۲ در حالی تصویب شد که این تصمیم، البته با رقم‌های بالاتر، برای بودجه ۱۴۰۱ با مخالفت‌های مواجه و در نهایت منتفی شده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت در بودجه برای مالیات سیگار در سال بعد موافقت کردند.

مالیات نخی برای سیگار در سال ۱۴۰۲ در حالی تصویب شد که این تصمیم، البته با رقم‌های بالاتر، برای بودجه ۱۴۰۱ با مخالفت‌های مواجه و در نهایت منتفی شده بود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت در بودجه برای مالیات سیگار در سال بعد موافقت کردند.بر این اساس از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان ‌به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۸۰۰ تومان و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی ۳۵ هزار تومان ‌به‌ عنوان حقوق ورودی دریافت خواهد شد.

بازار همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ یاد شده را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.گفتنی است در لایجه بودجه سال آینده پیش بینی شده بود که درآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بابت حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع محصولات دخانی ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم ۳۸۵ میلیارد تومان در سال جاری بیش از ۲۹.۹ درصد افزایش داشته باشد.سال قبل رد شد؛ امسال قبول!از ۱۳ دی ماه سال قبل مقرر شد صنعت دخانیات کشور در قالب دو سر فصل برای محصول تولیدی عوارض و مالیات پرداخت کند. بند «ت» ماده ۲۶ قانون دائمی ارزش افزوده و حق انحصار که تولید کننده داخلی با برند ایرانی را ملزم به پرداخت ۲۷ درصد، تولید کننده داخلی با برند بین المللی را ملزم به پرداخت ۴۲ درصد و وارد کننده را ملزم به پرداخت ۷۵ درصد مالیات و عوارض کرده است. همچنین مقرر شده بود هر سال پنج واحد درصد به ارقام فوق افزوده شود تا در نهایت جمع مالیات و عوارض دریافتی از تولید کننده داخلی با برند ایرانی به ۵۷ درصد، تولید کننده داخلی با برند بین المللی تا ۹۷ درصد و واردات به ۱۳۵ درصد افزایش یابد.البته چند روز بعد از اجرای این قانون، اخباری مبنی بر تصویب مالیات نخی سیگار در کمیسیون تلفیق بودجه منتشر شد که مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفت.

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها

اما در نهایت این موضوع در سال بعد اجرا خواهد شد.کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۰ نیز تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی برند ۸۰۰ تومان،  هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان،  هر بسته ۵۰ گرمی معسل تنباکوی قلیان داخلی  ۳۰۰۰ تومان و هر بسته تنباکوی وارداتی ۳۰ هزار تومان به عنوان عوارض اضافه شود. اما این موضوع با مخالفت تولیدکنندگان و وزارت صمت مواجه و در نهایت منتفی شد.رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی نیز هم سال گذشته و هم امسال بعد از انتشار لایحه بودجه، گفته بود که پیشنهاد ۵۰۰ هزار تومانی در هر کارتن برای تولیدات با نشان ایرانی و یک میلیون تومانی در هر کارتن با نشان بین المللی در لایحه دولت برای دریافت مالیات نخی، در صورت اجرا به ضرر تولیدکننده داخلی با نشان ایرانی است. چرا که مالیات ۵۰۰ هزار تومانی در هر کارتن نشان‌های ایرانی معادل یک ششم قیمت، اما برای سیگارهای بین‌المللی مالیات یک میلیون تومانی در هر کارتن معادل یک دوازدهم قیمت پایه خواهد بود.موضوع مالیات بر سیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ تولیدکنندگان معتقدند افزایش مالیات سیگار منجر به افزایش قاچاق می‌شود، اما جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات بارها اعلام کرده که ایران کمترین مالیات را بر محصولات دخانی دارد و معتقد است افزایش مالیات منجر به کاهش مصرف دخانیات می‌شود.گفتنی است طبق اعلام انجمن، در حال حاضر برآورد می‌شود ۸۰ تا ۸۵ درصد بازار در دست برندها و تولید قانونی و ۱۵ تا ۲۰ درصد در اختیار قاچاق باشد.

همچنین مصرف سیگار حدود ۸۰ میلیارد نخ برآورد شده است.. .


بازنشر از : آخرین خبر