مهران محمدی امین

1402\10\12 19:36:45


مالیات نقل و انتقال سهام غیر بورسی الکترونیکی شد

فارس/رئیس سازمان امور مالیاتی خبرداد که اخذ مالیات نقل‌ و انتقال سهام غیر بورسی الکترونیکی شد. محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در صفحه مجازی خود نوشت: اقدام ۳۱ ام سازمان مالیاتی در جهت تکریم مودیان و بهبود محیط کسب و کار در زمینه اخذ مالیات نقل‌وانتقال سهام غیر بورسی، به شکل الکترونیکی است.

رئیس سازمان امور مالیاتی خبرداد که اخذ مالیات نقل‌ و انتقال سهام غیر بورسی الکترونیکی شد.محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در صفحه مجازی خود نوشت: اقدام ۳۱ ام سازمان مالیاتی در جهت تکریم مودیان و بهبود محیط کسب و کار در زمینه اخذ مالیات نقل‌وانتقال سهام غیر بورسی، به شکل الکترونیکی است.به گفته وی، با اخذ الکترونیکی مالیات نقل و انتقال سهام، علاوه بر کاهش زمان این فرآیند از چند روز به چند دقیقه، فعالان اقتصادی از سالانه بیش از 200 هزار تردد و مراجعه حضوری بی نیاز شدند..

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
# مالیات - # اظهارنامه مالیاتی - # اظهارنامه ارزش افزوده

.


بازنشر از : آخرین خبر