1401\06\16 15:05:44


متن کامل دستورالعمل جدید حمایت از سوت زنی وزارت اقتصاد منتشر شد

متن کامل دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، گزارشگران فساد می‌توانند اعم از هر شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی که باشند، اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد و یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به صورت فیزیکی ارائه دهند. حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگران و در نظر گرفتن حمایت و تشویق برای افشاگران فساد در این دستورالعمل پیش بینی شده است. متن کامل این دستورالعمل از این لینک در دسترس است. دستورالعمل حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی آن ‏
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     سوت‌زنی     حمایت از گزارشگری فساد     وزارت اقتصاد     افشاگری