1401\11\01 21:11:05


مراجعه حضوری دریافت پروانه کسب برای همیشه حذف شد

آخرین خبر/  درگاه ملی مجوز‌ها در اطلاعیه ای اعلام کرد مراجعه حضوری دریافت پروانه کسب برای همیشه حذف شد. درگاه ملی مجوز‌ها در اطلاعیه ای اعلام کرد:از اول بهمن‌ ۲۸۴۰ کاربرگ پروانه کسب در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری و فرآیند اتصال و صدور غیرحضوری آن‌ها شروع شد شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور همه پروانه‌های کسب براساس قانون و با هماهنگی وزارت صمت و اتاق اصناف کشور تعیین‌شده و با تکمیل اتصال آن‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها تا پایان این هفته، از این پس برای صدور پروانه کسب نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود حدود ۲۶۰۰ پروانه کسب معادل حدود ۹۰ درصد کل مجوز‌های صنفی به‌صورت ثبت محور و ۴۸ ساعت پس‌از ثبت درخواست صادرخواهندشد و بقیه پروانه‌های صنفی هم که تایید محور هستند و برای صدور آن‌ها تایید اولیه نیروی انتظامی ضرورت دارد، تا ۷ روز کاری پس از درخواست الکترونیک، صادر و برای کارپوشه‌ی متقاضی ارسال خواهد شد برای صدور پروانه کسب، استعلام‌های کدپستی، تعیین تکلیف بدهی مالیاتی (ماده ۱۸۶)، استعلام نظام وظیفه، استعلام صلاحیت بهداشتی و استعلام ایثارگری مورد نیاز است که اخذ آن‌ها به عهده درگاه ملی مجوز‌ها است و تا روز‌های آینده به‌تدریج دریافت همه آن‌ها الکترونیک خواهد شد.

 درگاه ملی مجوز‌ها در اطلاعیه ای اعلام کرد مراجعه حضوری دریافت پروانه کسب برای همیشه حذف شد.درگاه ملی مجوز‌ها در اطلاعیه ای اعلام کرد:از اول بهمن‌ ۲۸۴۰ کاربرگ پروانه کسب در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری و فرآیند اتصال و صدور غیرحضوری آن‌ها شروع شد شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور همه پروانه‌های کسب براساس قانون و با هماهنگی وزارت صمت و اتاق اصناف کشور تعیین‌شده و با تکمیل اتصال آن‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها تا پایان این هفته، از این پس برای صدور پروانه کسب نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود حدود ۲۶۰۰ پروانه کسب معادل حدود ۹۰ درصد کل مجوز‌های صنفی به‌صورت ثبت محور و ۴۸ ساعت پس‌از ثبت درخواست صادرخواهندشد و بقیه پروانه‌های صنفی هم که تایید محور هستند و برای صدور آن‌ها تایید اولیه نیروی انتظامی ضرورت دارد، تا ۷ روز کاری پس از درخواست الکترونیک، صادر و برای کارپوشه‌ی متقاضی ارسال خواهد شد برای صدور پروانه کسب، استعلام‌های کدپستی، تعیین تکلیف بدهی مالیاتی (ماده ۱۸۶)، استعلام نظام وظیفه، استعلام صلاحیت بهداشتی و استعلام ایثارگری مورد نیاز است که اخذ آن‌ها به عهده درگاه ملی مجوز‌ها است و تا روز‌های آینده به‌تدریج دریافت همه آن‌ها الکترونیک خواهد شد
بازنشر از : آخرین خبر

مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
تماس : 02144317857 - 09902990621
وب سایت مشاوره خدمات مالیاتی