مهران محمدی امین

1402\10\12 13:40:11


مصادیق فعالیت مافیای دارو وجود دارد

ایسنا/ معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه برخی با فشار به مصرف‌کننده نهایی و ترویج واردات بی‌رویه در حوزه دارو، منافع خود را دنبال می‌کنند، گفت: مصادیق مربوط به وجود مافیای دارو، ادعایی نیست، بلکه برخی از این مصادیق منجر به پرونده شده است.  .

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه برخی با فشار به مصرف‌کننده نهایی و ترویج واردات بی‌رویه در حوزه دارو، منافع خود را دنبال می‌کنند، گفت: مصادیق مربوط به وجود مافیای دارو، ادعایی نیست، بلکه برخی از این مصادیق منجر به پرونده شده است. .

.


بازنشر از : آخرین خبر