مهران محمدی امین

1401\08\16 20:15:12


معافیت‌های مالیاتی و بسته تبلیغاتی رایگان برای کسب‌وکارهای اینترنتی

ایرنا/ دولت سیزدهم با تصویب آیین‌نامه و در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی، بسته‌های تبلیغاتی رایگان برای بازگشت مخاطبان و به رسمیت شناختن حساب کاربری اینترنتی و استفاده از آنها به عنوان ضمانت بانکی، بستر لازم برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی را فراهم می‌کند. .

دولت سیزدهم با تصویب آیین‌نامه و در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی، بسته‌های تبلیغاتی رایگان برای بازگشت مخاطبان و به رسمیت شناختن حساب کاربری اینترنتی و استفاده از آنها به عنوان ضمانت بانکی، بستر لازم برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی را فراهم می‌کند..

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها

.


بازنشر از : آخرین خبر