مهران محمدی امین

1401\10\12 16:13:10


مقام وزارت اقتصاد: امسال کسری بودجه یا کسری اعتبار نداریم

نوداقتصادی/ محسن برزوزاده، مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد گفت: دولت سیزدهم، امسال در حالیکه می‌توانست از تنخواه ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی استفاده کند، استفاده نکرد، این برای اولین برای یک دولت اتفاق می‌افتد. امسال کسری بودجه یا کسری اعتبار نداریم.

نوداقتصادی/ محسن برزوزاده، مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد گفت: دولت سیزدهم، امسال در حالیکه می‌توانست از تنخواه ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی استفاده کند، استفاده نکرد، این برای اولین برای یک دولت اتفاق می‌افتد.

امسال کسری بودجه یا کسری اعتبار نداریم. .


بازنشر از : آخرین خبر