مهران محمدی امین

1401\08\23 18:51:00


موج‌ سواری قیمت‌ها در بازار خودرو

اقتصاد آنلاین/ بازار خودرو طی یک ماه گذشته بار دیگر موجی از افزایش قیمت ها را تجربه کرده است و هرچند وزارت صمت از ابتدای سال با سیاست هایی همچون افزایش عرضه، راه اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و آزادسازی واردات تلاش داشت این بازار را کنترل کند، اما به نظر می‌رسد که با شرایط فعلی، در این مهم ناکام بوده است. افزایش قیمت های یک ماه اخیر را شاید بتوان دومین موج بزرگ افزایش قیمت خودرو در سال جاری دانست.

اقتصاد آنلاین/ بازار خودرو طی یک ماه گذشته بار دیگر موجی از افزایش قیمت ها را تجربه کرده است و هرچند وزارت صمت از ابتدای سال با سیاست هایی همچون افزایش عرضه، راه اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و آزادسازی واردات تلاش داشت این بازار را کنترل کند، اما به نظر می‌رسد که با شرایط فعلی، در این مهم ناکام بوده است.افزایش قیمت های یک ماه اخیر را شاید بتوان دومین موج بزرگ افزایش قیمت خودرو در سال جاری دانست.

اولین موج که از ابتدای سال آغاز شده بود، تقریبا اواخر اردیبهشت فروکش کرد و حالا حدود ۵ ماه بعد در اوایل آبان موج جدیدی از افزایش قیمت خودرو در بازار آغاز شد.. .


بازنشر از : آخرین خبر