1401\08\30 23:48:10


ناگفته‌های همتی از شوک ارزی دوران ریاست

اکو ایران/ نوسانات ارزی در دهه های اخیر یکی از اتفاقات تکراری اقتصاد ایران بوده است. بزنگاهی که دولت ها را در شرایط دوگانگی تصمیم قرار داده است.

نوسانات ارزی در دهه های اخیر یکی از اتفاقات تکراری اقتصاد ایران بوده است. بزنگاهی که دولت ها را در شرایط دوگانگی تصمیم قرار داده است. در مواقعی تزریق ارز به بازار راهکار دولت ها برای ارز است. راهکاری که بسیاری از اقتصاددانان از مخالفان سرسخت آن هستند.این روزها نیز دوباره اقتصاد ایران با نوسان ارزی دست و پنجه نرم می کند.یکی از دورانی که اقتصادی ایران شوک ارزی را تجربه کرد، سال 97 بود که عبدالناصر همتی در نیمه های سال جایگزین ولی اله سیف در ساختمان میرداماد (بانک مرکزی) شد.در نخستین روزهای معارفه وی، قیمت ارز از حدود 9 هزار تومان در روز چهارشنبه، به حدود 11 هزار و 600 تومان در روز شنبه رسید.عبدالناصر همتی در بخشی از مصاحبه خود با اکوایران که در اسفندماه سال گذشته ضبط شده است، به شوک ارزی دوران ریاست خود اشاره می کند.
بازنشر از : آخرین خبر