1401\06\07 14:32:12


نحوه برخورد صندوق توسعه ملی با بدهکاران چگونه است؟ 

ایبنا/ مهدی غضنفری؛ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: ما وارد بنگاهداری نمی‌شویم، بنگاه‌داری پاشنه آشیل ما است و این را می‌فهمیم، اما اگر قرار شد یک بنگاهی را به عنوان طلب تملک کنیم؛ حتما از قبل ابعاد آن را سنجیده‌ایم؛ برخی اینطور فکر نکنند که صندوق به عواقب کار فکر نکرده است و هر مال بی‌ارزشی را می‌شود وارد صندوق کرد. نه، یک جو عقل هم برای صندوق قائل باشند! .

ایبنا/ مهدی غضنفری؛ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: ما وارد بنگاهداری نمی‌شویم، بنگاه‌داری پاشنه آشیل ما است و این را می‌فهمیم، اما اگر قرار شد یک بنگاهی را به عنوان طلب تملک کنیم؛ حتما از قبل ابعاد آن را سنجیده‌ایم؛ برخی اینطور فکر نکنند که صندوق به عواقب کار فکر نکرده است و هر مال بی‌ارزشی را می‌شود وارد صندوق کرد. نه، یک جو عقل هم برای صندوق قائل باشند!
بازنشر از : آخرین خبر