مهران محمدی امین

صدا و سیما/سازمان میادین میوه و تره بار تهران، قیمت مصوب حبوبات، غلات و لیموعمانی بسته‌بندی غیر شرکتی را اعلام کرد.  بر اساس اعلام سازمان میادین میوه و تره بار تهران، قی

1401\07\07 12:40:04


نرخ حبوبات غیر شرکتی در میادین میوه و تره‌بار

صدا و سیما/سازمان میادین میوه و تره بار تهران، قیمت مصوب حبوبات، غلات و لیموعمانی بسته‌بندی غیر شرکتی را اعلام کرد.  بر اساس اعلام سازمان میادین میوه و تره بار تهران، قیمت هر کیلو گرم انواع حبوبات غیرشرکتی درجه ۱ و ۲ تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد.

صدا و سیما/سازمان میادین میوه و تره بار تهران، قیمت مصوب حبوبات، غلات و لیموعمانی بسته‌بندی غیر شرکتی را اعلام کرد. بر اساس اعلام سازمان میادین میوه و تره بار تهران، قیمت هر کیلو گرم انواع حبوبات غیرشرکتی درجه ۱ و ۲ تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد.قیمت انواع حبوبات غیر شرکتی درجه ۱ و ۲ در میادین میوه و تره‌بار به شرح ذیل است؛هر کیلوگرم باقلا خشک با پوست بدون غلاف:درجه ۱: ۳۸ هزار توماندرجه ۲: ۳۵ هزار تومانهر کیلوگرم جوبلغور:درجه ۱: ۲۴ هزار توماندرجه ۲: ۱۹ هزار تومانهر کیلوگرم جو پوست کنده:درجه ۱: ۲۴ هزار توماندرجه ۲: ۱۹ هزار تومانهر کیلوگرم جوپرک:درجه ۱: ۲۴ هزار توماندرجه ۲: ۱۹ هزار تومانهر کیلوگرم زرشک پلویی:درجه ۱: ۱۰۳ هزار توماندرجه ۲: ۹۳ هزار تومانهر کیلوگرم سویا:درجه ۱: ۳۴ هزار توماندرجه ۲: ۳۰ هزار تومانهر کیلوگرم عدس درشت:درجه ۱: ۴۵ هزار توماندرجه ۲: ۴۰ هزار تومانهر کیلوگرم عدس ریز:درجه ۱: ۴۵ هزار توماندرجه ۲: ۴۰ هزار تومانهر کیلوگرم لپه درشت:درجه ۱: ۳۷ هزار توماندرجه ۲: ۳۳ هزار تومانهر کیلوگرم لپه ریز:درجه ۱: ۴۵ هزار توماندرجه ۲: ۴۰ هزار تومانهر کیلوگرم لوبیا چشم بلبلی:درجه1 : 43 هزار توماندرجه 2 : 39 هزار تومانهر کیلوگرم لوبیا چیتی:درجه ۱: ۵۹ هزار و ۵۰۰ توماندرجه ۲: ۵۴ هزار تومانهر کیلوگرم لوبیا سفید:درجه ۱: ۳۸ هزار توماندرجه ۲: ۳۴ هزار تومانهر کیلوگرم لوبیا قرمز قمی:درجه ۱: ۴۴ هزار و ۵۰۰ توماندرجه ۲: ۴۰ هزار تومانهر کیلوگرم لوبیا قرمز کپسولی (قلمی):درجه ۱: ۷۱ هزار توماندرجه ۲: ۶۵ هزار تومانهر کیلوگرم نخود:درجه ۱: ۴۶ هزار توماندرجه ۲: ۴۱ هزار تومانهر کیلوگرم نخود و لوبیا:درجه ۱: ۴۳ هزار توماندرجه ۲: ۳۹ هزار تومانهر کیلوگرم ماش:درجه ۱: ۴۰ هزار توماندرجه ۲: ۳۵ هزار تومانهر کیلوگرم لیمو عمانی:درجه ۱: ۹۸ هزار توماندرجه ۲: ۹۲ هزار تومان.

.


بازنشر از : آخرین خبر