نظر کامران ندری درباره کاهش اندک تورم در ایران و ترکیه اقتصاد آنلاین/ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: کاهش اندک تورم ایران و ترکیه، به معنای از بین رفتن طبقه متوسط است

1401\11\09 19:02:05


نظر کامران ندری درباره کاهش اندک تورم در ایران و ترکیه

اقتصاد آنلاین/ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: کاهش اندک تورم ایران و ترکیه، به معنای از بین رفتن طبقه متوسط است، نه سیاست‌گذاری اقتصادی. کاهش نرخ تورم در ترکیه به این معنا نیست که این کشور مشکل تورم را حل کرده است.

اقتصاد آنلاین/ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: کاهش اندک تورم ایران و ترکیه، به معنای از بین رفتن طبقه متوسط است، نه سیاست‌گذاری اقتصادی.کاهش نرخ تورم در ترکیه به این معنا نیست که این کشور مشکل تورم را حل کرده است.

برای مثال اگر ترمیم حقوق و دستمزد صورت نگیرد، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و ممکن است نرخ تورم اندکی کاهش یابد.

  در ایران نیز ممکن است به این دلایل نرخ تورم کاهش یابد.

ولی باید بدانیم این کاهش اندک نرخ تورم، موقت است، به علت سیاست گذاری پولی نیست و نباید به عنوان دستاوردی برای دولت اعلام شود.اردوغان هم در حوزه سیاستگذاری پولی در حال تکرار اشتباهات سیاستگذاران ایرانی است.


بازنشر از : آخرین خبر

اقتصاد آنلاین/ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: کاهش اندک تورم ایران و ترکیه، به معنای از بین رفتن طبقه متوسط است، نه سیاست‌گذاری اقتصادی. کاهش نرخ تورم در ترکیه به این معنا نیست که این کشور مشکل تورم را حل کرده است.