مهران محمدی امین

1401\10\12 10:44:04


نماینده مجلس: حدس می‌زدیم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ایجاد خواهد شد

نسیم/ "زنگنه" نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ غلط بوده است، گفت: ما حدس نمیزدیم که دلار گران شود؛ اما می‌دانستیم که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ایجاد خواهد شد!. .

نسیم/ "زنگنه" نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ غلط بوده است، گفت: ما حدس نمیزدیم که دلار گران شود؛ اما می‌دانستیم که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ایجاد خواهد شد!.

.


بازنشر از : آخرین خبر