مهران محمدی امین

1401\06\30 20:40:36


نیازهای صنعت دارویی کشور

اکو ایران/ صنعت داروی کشور بالغ بر 7 دهه قدمت دارد. در حال حاضر حدود 120 تا 130 شرکت دارویی فعال در کشور وجود دارد که توان تولید انواع دارو را دارند.

صنعت داروی کشور بالغ بر 7 دهه قدمت دارد.

در حال حاضر حدود 120 تا 130 شرکت دارویی فعال در کشور وجود دارد که توان تولید انواع دارو را دارند. این صنعت هم به لحاظ تکنولوژی و هم به لحاظ توان ساخت، ظرفیت خوبی دارد اما این به این معنا نیست که همه نیازهای صنعت داروی کشور تامین شده، این صنعت نیازهایی اساسی دارد که منعطف بودن و سرعت هماهنگی با بیمارهایی که بروز می کنند یکی از اولین نیازهاست. . .


بازنشر از : آخرین خبر