وام‌ دهی در ایران چه اشکالاتی دارد؟ فردای اقتصاد/ علی‌رغم این که حجم نقدینگی در ایران سالانه به طور میانگین ۲۸ درصد رشد داشته است، کیفیت اعتباردهی در کشور فاصله چشمگیری با دن

1402\02\31 17:35:03


وام‌ دهی در ایران چه اشکالاتی دارد؟

فردای اقتصاد/ علی‌رغم این که حجم نقدینگی در ایران سالانه به طور میانگین ۲۸ درصد رشد داشته است، کیفیت اعتباردهی در کشور فاصله چشمگیری با دنیا دارد و استفاده چندانی از تجربه انباشته دنیا در این زمینه صورت نگرفته است. دکتر فرهاد نیلی در برنامه حکمرانی خوب توضیح می‌دهد فقدان چه ساختارهایی در نظام اعتباری ایران باعث کیفیت بسیار پایین عملکرد بانک‌ها شده است.

فردای اقتصاد/ علی‌رغم این که حجم نقدینگی در ایران سالانه به طور میانگین ۲۸ درصد رشد داشته است، کیفیت اعتباردهی در کشور فاصله چشمگیری با دنیا دارد و استفاده چندانی از تجربه انباشته دنیا در این زمینه صورت نگرفته است.دکتر فرهاد نیلی در برنامه حکمرانی خوب توضیح می‌دهد فقدان چه ساختارهایی در نظام اعتباری ایران باعث کیفیت بسیار پایین عملکرد بانک‌ها شده است.

او در بخشی از صحبت‌هایش به نمره اعتباری (Credit Scoring) متقاضیان وام اشاره می‌کند و سپس، همان‌طور که در این ویدئو می‌بینید به فقدان رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating) مؤسسات بانکی و نبود ورشکستگی اشاره می‌کند. 


بازنشر از : آخرین خبر

فردای اقتصاد/ علی‌رغم این که حجم نقدینگی در ایران سالانه به طور میانگین ۲۸ درصد رشد داشته است، کیفیت اعتباردهی در کشور فاصله چشمگیری با دنیا دارد و استفاده چندانی از تجربه انباشته دنیا در این زمینه صورت نگرفته است. دکتر فرهاد نیلی در برنامه حکمرانی خوب توضیح می‌دهد فقدان چه ساختارهایی در نظام اعتباری ایران باعث کیفیت بسیار پایین عملکرد بانک‌ها شده است.


نمایندگی بوتان تهران