مهران محمدی امین

عبدالناصر همتی ارز تک نرخی تورم دولت سیزدهم واکنش همتی به گفته های امروز رییسی اقتصاد کلانعبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی به اظ

1401\06\07 21:03:00


واکنش همتی به گفته های امروز رییسی

واکنش همتی به گفته های امروز رییسی اقتصاد کلانعبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی به اظهارات رییسی واکنش نشان داد.

وی د ر توییتی نوشت:قبلاً گفتم، کاهش شتاب نرخ تورم در مرداد، بعد از شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ در خرداد و تیر،رفتارطبیعی تخلیه شوک دراقتصاد است.

این نوع شوکهای تورمی که غالباً از فشار هزینه نشأت میگیرند بعد از جهش،سریعاً فروکش میکنند. روندبخش ماندگار تورم، مبنای ارزیابی نقش دولت درکنترل تورم خواهد بود بیشتر بخوانید : کنایه همتی به «فتح الفتوح » دولت واکنش همتی به اصلاح قانون بانک مرکزی، شروط چهارگانه برای اصلاح قانون چیست؟ ۴۶۲۲۰. .


بازنشر از : خبرآنلاین

عبدالناصر همتی

ارز تک نرخی

تورم

دولت سیزدهم


تصویر پیش بینی قیمت روز دلار طلا و خودرو