مهران محمدی امین

ایرنا/ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که آپارتمان واقع در برج خلیفه دبی، در راستای وصول مطالبات از یکی از بدهکاران بانکی و تحت‌نظر مرجع قضایی بانک ملی ایران منتقل شده

1401\09\08 19:06:07


واکنش وزارت اقتصاد به ادعای سرمایه‌گذاری یک ایرانی در برج خلیفه دبی

ایرنا/ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که آپارتمان واقع در برج خلیفه دبی، در راستای وصول مطالبات از یکی از بدهکاران بانکی و تحت‌نظر مرجع قضایی بانک ملی ایران منتقل شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به روزنامه راه مردم با عنوان « سرمایه گذاری بانک ملی ایران در برج خلیفه بجای کمک به رونق تولید در داخل» توضیح داد: آپارتمان واقع در برج خلیفه دبی، در راستای وصول مطالبات از یکی از بدهکاران بانکی و تحت نظر مرجع قضایی به بانک ملی ایران منتقل شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که آپارتمان واقع در برج خلیفه دبی، در راستای وصول مطالبات از یکی از بدهکاران بانکی و تحت‌نظر مرجع قضایی بانک ملی ایران منتقل شده است.وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به روزنامه راه مردم با عنوان « سرمایه گذاری بانک ملی ایران در برج خلیفه بجای کمک به رونق تولید در داخل» توضیح داد: آپارتمان واقع در برج خلیفه دبی، در راستای وصول مطالبات از یکی از بدهکاران بانکی و تحت نظر مرجع قضایی به بانک ملی ایران منتقل شده است.

تاکید می‌شود که سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران در برج یاد شده صحت ندارد.نکته حائز اهمیت این است که در اجرای تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص واگذاری اموال تملیکی و مازاد، ملک مزبور از طریق مزایده سراسری و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در معرض فروش قرار گرفته است.همان‌طور که در آگهی منتشر شده آمده است، اطلاعات کامل ملک و شرایط شرکت در مزایده با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سایت بانک ملی ایران و غیره قابل دریافت و در دسترس عموم قرار دارد.. .


بازنشر از : آخرین خبر