مهران محمدی امین

سید محمد حسینی کمبود آب آب منطقه ای استان سمنان شاهرود- مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود با بیان اینکه ورودی آب

1401\09\08 17:30:08


ورودی آب سد مجن به ۱۱۶ لیتر بر ثانیه رسید/ کاهش شدید منابع آبی

شاهرود- مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود با بیان اینکه ورودی آب سد مجن به ۱۱۶ لیتر بر ثانیه رسید، گفت: سال گذشته ورودی این سند ۲۳۱ لیتر بر ثانیه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی آب منطقه‌ای شاهرود اظهار داشت: ورودی آب سد مجن سال گذشته ۲۳۱ لیتر بر ثانیه بوده که امسال به ۱۱۶ لیتر بر ثانیه رسیده است.

وی درباره میزان خروجی سد مجن نیز گفت: سال گذشته خروجی سد ۱۲۷ لیتر بر ثانیه بوده است و امسال میزان خروجی ۵۰ لیتر بر ثانیه است. مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود با بیان اینکه تراز نرمال سد مجن در حال حاضر ۳.۴ میلیون متر مکعب است خاطرنشان کرد: حجم مخزن سد مجن امسال ۱.۴۴ میلیون متر مکعب است. حسینی با بیان اینکه امسال به علت خشکسالی‌ها شاهد کاهش حجم مخزن سد مجن هستیم افزود: سال گذشته حجم مخزن سد در این بازه زمانی ۱/۵۸ میلیون مترمکعب بوده است.

وی درباره درصد پرشدگی سد مجن نیز گفت: سال گذشته حجم آب پشت سد در این بازه زمانی ۴۷ درصد بود همچنین در حال حاضر و در مدت زمان گذشته از آغاز سال آبی جدید حجم آب پشت سد مجن ۴۴ درصد که آمارها نشان از کاهش درصد پرشدگی سد دارد.. .


بازنشر از : مهر

سید محمد حسینی

کمبود آب

آب منطقه ای استان سمنان