صدا و سیما/ مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت گفت: برخی از بانک‌ها مانع برداشت وجه متقاضیان خودرو‌های واداتی شده بودند که بلافاصله بعد از قرعه کشی به همه بانک‌ها نام

1401\12\27 21:22:07


وزارت صمت: بانک‌ها اجازه ندارند وجه اولیه خودرو‌های وارداتی را نگهدارند

صدا و سیما/ مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت گفت: برخی از بانک‌ها مانع برداشت وجه متقاضیان خودرو‌های واداتی شده بودند که بلافاصله بعد از قرعه کشی به همه بانک‌ها نامه زدیم تا افرادی که نتوانستند ثبت نام کنند یا انصراف داده اند بتوانند وجه خود را بردارند. .

صدا و سیما/ مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت گفت: برخی از بانک‌ها مانع برداشت وجه متقاضیان خودرو‌های واداتی شده بودند که بلافاصله بعد از قرعه کشی به همه بانک‌ها نامه زدیم تا افرادی که نتوانستند ثبت نام کنند یا انصراف داده اند بتوانند وجه خود را بردارند.


بازنشر از : آخرین خبر

صدا و سیما/ مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت گفت: برخی از بانک‌ها مانع برداشت وجه متقاضیان خودرو‌های واداتی شده بودند که بلافاصله بعد از قرعه کشی به همه بانک‌ها نامه زدیم تا افرادی که نتوانستند ثبت نام کنند یا انصراف داده اند بتوانند وجه خود را بردارند. .


برق و روشنایی لاله زار