مهران محمدی امین

1401\10\12 16:13:08


وزیر راه: تسهیلات ساخت مسکن افزایش ‌می یابد

آخرین خبر/مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گفت: در جلساتی که با استانداران داشتیم، بسیاری از آن‌ها بر این باور هستند که مبلغ ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن کافی نیست و این عدد باید به ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون برسد. با بانک‌های ملی، سپه و ملت، تفاهمنامه امضا کرده ایم و تفاهمنامه با بانک پارسیان و دیگر بانک‌های خصوصی نیز امضا خواهد شد.

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گفت: در جلساتی که با استانداران داشتیم، بسیاری از آن‌ها بر این باور هستند که مبلغ ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن کافی نیست و این عدد باید به ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون برسد.

با بانک‌های ملی، سپه و ملت، تفاهمنامه امضا کرده ایم و تفاهمنامه با بانک پارسیان و دیگر بانک‌های خصوصی نیز امضا خواهد شد.. .


بازنشر از : آخرین خبر