1401\06\07 20:25:04


وزیر صمت: باید مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده، اخذ شود

ایسنا/ سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون اصل نود، وزیر صمت پذیرفت که مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود. قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابه‌التفاوت را از اعضای زنجیره اخذ کند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون اصل نود، وزیر صمت پذیرفت که مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود. قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابه‌التفاوت را از اعضای زنجیره اخذ کند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.
بازنشر از : آخرین خبر