مهران محمدی امین

1401\06\16 19:32:53


وزیر صمت: طرح شفافیت فروشگاه‌ها را از ابتدای شهریور آغاز کردیم

ایلنا/ وزیر صمت اظهار داشت: کل داده‌های فروش یک فروشگاه در اختیار قرار گرفتیم که این مهم امکان تحلیل موجودی را به ما می‌دهد که آیا در شهری کمبود کالا داریم یا خیر. به عبارت وضعیت مدیریت بازار و گران فروشی تغییر می‌دهد که این موضوع گامی در راستای قدم گذاشتن در مسیر انقلاب صنعتی چهارم است.

 وزیر صمت اظهار داشت: کل داده‌های فروش یک فروشگاه در اختیار قرار گرفتیم که این مهم امکان تحلیل موجودی را به ما می‌دهد که آیا در شهری کمبود کالا داریم یا خیر.

به عبارت وضعیت مدیریت بازار و گران فروشی تغییر می‌دهد که این موضوع گامی در راستای قدم گذاشتن در مسیر انقلاب صنعتی چهارم است.رضا فاطمی امین وزیر صمت در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش اصناف دانش بینان، گفت: حوزه دانش بنیان در همه عرصه‌ها اهم از تولیدی، توزیعی و خدماتی اهمیت دارد. کالا و خدماتی که در سازوکار دانش بنیان تولید می‌شود می‌تواند کیفیت بهتری داشته باشد و با نرخ پایین‌تر عرضه شود پس ما به سمت دانش بنیان می رویم که به سمت تولیدات باکیفیت برسیم.وزیر صمت ادامه داد: در سایه توسعه دانش بنیان‌ها امکان اشتغال برای نیروی دانش آموخته دانشگاهی را فراهم می‌کند. موضوعی که کمتر در حوزه دانش بنیان به آن پرداختیم فعالیت خدماتی و صنفی است که در این همایش تلاش کردیم به آن بپردازیم و امیدواریم این سرآغازی برای این مهم شود.فاطمی امین با بیان اینکه طرح شفافیت فروشگاه‌ها را از ابتدای شهریور آغاز کردیم، گفت: کل داده‌های فروش یک فروشگاه در اختیار قرار گرفتیم که این مهم امکان تحلیل موجودی را به ما می‌دهد که آیا در شهری کمبود کالا داریم یا خیر.

 به عبارت وضعیت مدیریت بازار و گران فروشی تغییر می‌دهد که این موضوع گامی در راستای قدم گذاشتن در مسیر  انقلاب صنعتی چهارم است.وزیر صمت ادامه داد: در بحث سامان دهی خودرو بحثی وجود دارد که تولید خودرو را به اسقاط متصل کرده است که به هر دلیلی خودرو اسقاط به اندازه کافی نباشد تولید متوقف می‌شود. این وقفه را دولت یک لایحه دو فوریتی به مجلس داد مبنی بر اینکه به تشخیص وزارت صمت اگر عرضه و تقاضای گواهی اسقاط دچار مشکل شودیعنی به اندازه کافی موتور سیکلت تولید شود اما معادل آن گواهی اسقاط نباشد در این شرایط یک درصد از فروش به صندوق ملی محیط زیست واریز می شود و این خلع قانونی با این پیشنهاد دولت حل کردیم.. .


بازنشر از : آخرین خبر