مهران محمدی امین

1401\08\23 21:40:10


پایان اتحاد نادر اقتصاددانان؛ نرخ بهره یا انتظارات تورمی؟

اقتصاد آنلاین/ برای چند ماه در سال جاری یک توافق و اجماع میان اقتصاددانان به وجود آمد که می‌توان گفت امری نادر در تاریخ بود. بانک‌های مرکزی کشورهای ثروتمند با روند صعودی نرخ تورم روبه‌رو شدند که سبب شد آنها به این نتیجه برسند، به غیر از افزایش سریع و شدید نرخ بهره، راه‌حلی ندارد.

اقتصاد آنلاین/ برای چند ماه در سال جاری یک توافق و اجماع میان اقتصاددانان به وجود آمد که می‌توان گفت امری نادر در تاریخ بود.بانک‌های مرکزی کشورهای ثروتمند با روند صعودی نرخ تورم روبه‌رو شدند که سبب شد آنها به این نتیجه برسند، به غیر از افزایش سریع و شدید نرخ بهره، راه‌حلی ندارد.اما با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۲، این صلح و اجماع درحال از بین رفتن است!.

.


بازنشر از : آخرین خبر