مهران محمدی امین

1401\10\14 11:00:08


پایش هوشمند اراضی منابع طبیعی با پنجره واحد زمین

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای زمین و مدیریت و پایش بهینه اراضی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک یکی از مهم‌ترین اقدامات برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری است که با نامگذاری امسال به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در قالب پایش هوشمند اراضی منابع طبیعی عینیت یافته است.

در همین راستا روز دوشنبه تعدادی از مدیران و دست اندر کاران منابع طبیعی در حوزه زمین با نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات تشکیل جلسه داده و موضوع پایش هوشمند اراضی ملی و منابع طبیعی را در قالب پنجره واحد مورد بررسی قرار دادند. سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی از پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک است که به منظور ایجاد سهولت در ارائه خدمات و مجوزهای زمین و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده و فعالیت خود را در برخی از استان‌های کشور به صورت آزمایشی آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، به منظور مدیریت بهینه اراضی و جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری اراضی و همچنین در راستای تبصره پنج ماده ۲ آئین نامه استفاده از ظرفیت دانش بنیان مصوبه هیأت دولت در ابتدای سال جاری، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور استفاده از ظرفیت پنجره واحد را در پایش هوشمند اراضی ملی در دستور کار قرار داده و در جلسه مذکور این مهم به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و توافقات اولیه در این زمینه انجام شده است..

.


بازنشر از : مهر

منابع طبیعی

هوشمندسازی

کشاورزی