مهران محمدی امین

ایسنا/ مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از توافق سه‌جانبه وزیران صمت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها

1401\08\07 19:55:14


پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان برای احیای واحدهای راکد

ایسنا/ مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از توافق سه‌جانبه وزیران صمت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای احیای واحدهای تولیدی راکد و نوسازی صنایع خبر داد. .

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از توافق سه‌جانبه وزیران صمت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای احیای واحدهای تولیدی راکد و نوسازی صنایع خبر داد..

.


بازنشر از : آخرین خبر


تصویر قفسه فلزی - قفسه انبار