1401\06\23 19:34:04


پیش بینی سقوط دلار و بورس آمریکا و نابودی نظام اقتصاد جهانی

فارس/ یک کارشناس و نویسنده مشهور آمریکایی مدعی شد که به زودی شاهد سقوط دلار خواهیم بود و در پس آن نظام اقتصادی جهان نیز از بین خواهد رفت. وی به سهامداران توصیه کرد که تا پیش از این اتفاق ارز مجازی بخرند.

یک کارشناس و نویسنده مشهور آمریکایی مدعی شد که به زودی شاهد سقوط دلار خواهیم بود و در پس آن نظام اقتصادی جهان نیز از بین خواهد رفت. وی به سهامداران توصیه کرد که تا پیش از این اتفاق ارز مجازی بخرند.
بازنشر از : آخرین خبر