مهران محمدی امین

ایبنا/ میثم خسروی؛ مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: قوانین پولی و بانکی کشور مصوب قبل از دهه ۷۰ میلادی هستند که بسیاری از تحولات صنعت بانکداری مربوط به پس از این

1401\06\07 17:36:11


چرا اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور ضروری است؟

ایبنا/ میثم خسروی؛ مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: قوانین پولی و بانکی کشور مصوب قبل از دهه ۷۰ میلادی هستند که بسیاری از تحولات صنعت بانکداری مربوط به پس از این تاریخ است. تجربه سایر کشورهای دنیا به ما میگوید که ارتباط بانک مرکزی و دولت باید قاعده‌مند باشد و این در قالب اصلاح قوانین رخ می‌دهد.

ایبنا/ میثم خسروی؛ مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: قوانین پولی و بانکی کشور مصوب قبل از دهه ۷۰ میلادی هستند که بسیاری از تحولات صنعت بانکداری مربوط به پس از این تاریخ است.تجربه سایر کشورهای دنیا به ما میگوید که ارتباط بانک مرکزی و دولت باید قاعده‌مند باشد و این در قالب اصلاح قوانین رخ می‌دهد.ما نیاز به بانک مرکزی مقتدری داریم تا با اقتدار نظارتی، بر ساختار بانکی کشور کنترل داشته باشد..

.


بازنشر از : آخرین خبر


تصویر کارشناسی خودرو در کرج - تشخیص رنگ ماشین